top of page

NORSK

Bekymringsfull eller problematisk seksuell atferd er utenfor det som betegnes som sunt og normalt. Det er atferd med bekymringsfull intensitet og hyppighet eller atferd som ikke samsvarer med alders- eller utviklingsmessig modenhet. Det kan også være ulikhet i dominans ved at en for eksempel opptrer truende eller tilbyr noe (f.eks klær eller godteri), for at den andre skal være med på seksuell lek. 

BEKYMRINGSFULL OG PROBLEMATISK SEKSUELL ATFERD

TRAFIKKLYSET KAN HJELPE OSS MED Å SKILLE

Enkelte ganger kan det være vanskelig å skille mellom sunn seksuell lek og en seksuell atferd som er  bekymringsfull og skadelig for både det utøvende og utsatte barnet. Kunnskap om normal utvikling og tegn på at atferden skifter karakter, er derfor viktig.  Seksuell atferd kan ha også ha ulike motiver og meninger for barn i forskjellige utviklingsstadier. «Trafikklyset» er et godt hjelpemiddel for voksne til å identifisere og vurdere seksuell atferd som vekker bekymring. (Se Trafikklyset på www.seksuellatferd.no

PORNOGRAFI

Mange er nysgjerrige på sex, og bruker porno som en kilde av flere, til kunnskap om seksuell aktivitet.  Ifølge barn- og medieundersøkelsen fra 2018 har 65 % av guttene og 22 % av jentene mellom 13 og 18 år sett på porno, og særlig guttene søker selv jevnlig opp porno, noen fra de er 10 år gamle.


De fleste klarer å skille mellom pornografi og virkelighet, men for noen er dette vanskelig. Yngre barn kan finne pornografi veldig skremmende. Det å sjekke ut porno hører til i en vanlig seksuell utvikling samtidig som det kan påvirke holdninger og seksuell atferd, også i bekymringsfull retning.


Pornografi er lett tilgjengelig, og noen barn og unge står i fare for å utvikle en form for pornoavhengighet som kan påvirke normal seksuell utvikling, utvikling av toleranse for «grov porno» som medfører behov for mer og mer ekstreme stimuli for egen seksuell opphisselse. Avhengighet kan også ofte innebære nedsatt evne til emosjonsregulering og mentalisering. Det å se på voldelig pornografi ser ut til å øke risikoen av seksuell aggresjon sammenlignet med å se på ikke-voldelig pornografi. 

PLIKT TIL Å BESKYTTE

Når barn og unge viser en seksuell atferd som kan skade andre eller seg selv, er det de voksnes plikt å reagere samt sørge for hjelp og nødvendig beskyttelse. Noen barn og unge er ekstra sårbare for å bli utsatt for, eller selv utvikle uakseptabel seksuell atferd. Dette kan være barn med ulike funksjonshemminger, barn som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, barn fra dårlige sosioøkonomiske kår eller barn som har en forstyrret utvikling eller sosialisering.  

TIDLIG INNSATS

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig, og sette i gang tiltak for en elev med én gang det er behov for det. Å snu uheldige utviklingsmønstre i forhold til seksualitet på et tidlig tidspunkt, vil hjelpe barnet til seksuell glede og mestring og hindre krenkelser.  
Se eksempel på hvordan dette er jobbet konkret med i kasusbeskrivelsen 

VIKTIG Å FØLGE MED

Ved mistanke om problematisk seksuell atferd er det viktig å følge med og observere for å samle nødvendig informasjon til eventuelle tiltak samt støtte og veilede til sunn og normal seksualitet.

For barn og unge er det viktig at de voksne er tydelige, omsorgsfulle og konsekvente.

bottom of page