top of page

NORSK

1. FAGLIG FORSTÅELSE AV BARNS GENERELLE OG SEKSUELLE UTVIKLING

Det vi opplever setter spor. God omsorg stimulerer barns utvikling, mens vonde opplevelser og traumer kan føre til forsinket utvikling eller skjevutvikling. To motivasjonssystemer styrer våre aktiviteter:

 

  • Overlevelsessystemet (ofte kalt alarmsystemet) passer på at man er trygg og utenfor fare.
     

  • Utforskingssystemet er preget av nysgjerrighet og stimulerer til å utforske, oppdage nye ting og lære. Disse systemene kan aldri være slått på samtidig, og overlevelsessystemet overstyrer utforskingssystemet. Tidlige livserfaringer vil i sterk grad påvirke hvordan samspillet mellom disse to systemene fungerer. Når barn har opplevd vonde ting er overlevelsessystemet skrudd på i hjernen store deler av tiden, og utforskingssystemet skrudd av. De er opptatt med å skanne omgivelsene for fare, og det er da vanskelig for disse barna å lære.  Selv om vi som voksne vet at det er trygt i klasserommet, er hjernen til disse barna innstilt på fare. Barnet trenger da erfaringer med at det er trygt, om igjen og om igjen, helt til hjernen har nok erfaringer med at det faktisk stemmer. Lærerens forståelse, forutsigbarhet og utholdenhet kan bidra til at barns hjerne klare å koble på utforskingssystemet i stadig større grad. På den måten øker barnets forutsetninger for å lære, og barnet opplever at verden kan være god (Ringereide og Thorkildsen, 2019).  

Ressurser

bottom of page