top of page

JULEVSÁMEGIELLA

SEKSUALITIEHTTA SKÅVLÅN

Máhttolåpptim 2020 dættot álmmukvarresvuohta ja bierggim la akta dajs gålmåjs fágajgasskasasj tiemájs skåvlån.  Oahppe galggi åmastit máhtudagáv mij duola degu åvdet buorre psykalasj varresvuodav ja vaddá vejulasjvuodav vásstálattjat válljit iellema tjadá. Guoskavasj suorge rijbbamin li duola degu seksualitiehtta ja sjierve, medijáadno, ietjas rájijt mierredit ja iehtjádij rájijt vieledit, giehtadallat ájádusájt, dåbdojt ja relasjåvnåjt (Udir, 2019).

Ressursa

LINK (Livsmestring i norske klasserom)
«Folkehelse og livsmestring i skolen» (Ringereide og Thorkildsen, RVTS Sør), PEDLEX
Play it right – ságastallamvædtsak seksualitiehta birra. Se https://rvtsost.no/play-it-right

bottom of page