top of page

DAVVISÁMEGIELLA

MIELDDUS 5

OADJEBASPLÁNAT SKUVLLAS

Jus oahpis lea leamaš vahátlaš seksuála láhtten (SSA), sáhttá leat dárbu ráhkadit oadjebasplána skuvllas. Oadjebasplána lea reaidu eastadit ođđa vahátlaš seksuála láhttema.

 

Vuosttaš man galgá dahkat go áigu ráhkadit oadjebasplána lea ahte rektor gohčču čoahkkimii daid bargiiguin geaiguin lea eanemus dahkamuš ja eanemus ovddasvástádus mánnái. Go oahppi sirdá eará skuvlii, berrejit bargit goappašiid skuvllain searvat. Sáhttá leat buorre jurdda bovdet fágaolbmo geas lea gelbbolašvuohta vahátlaš seksuála láhttemis omd. gielddapsykologa, mánáidviesu dahje mánáid- ja nuoraidpsykiatriija fágabargi. Lea ávkkálaš jus ovttas reflekterebehtet čoahkkimis čuoggáid mat leat oadjebasplánas, juogadehpet vásáhusaid ja ságaškuššabehtet doaibmabijuid mat leat heivvolaččat sihkkarastit oadjebas skuvlabirrasa ohppiide. Doaibmabijut galget leat heivehuvvon ovttaskas oahppái, ahkái, man dásis problemáhtalaš dahje vahátlaš seksuála láhtten lea, ja dilálašvuođaide mat leat oahppi. skuvllas. Geahččalehpet leat spesifihkka ja konkrehtalaččat go ráhkadehpet doaibmabijuid. Ja de lea dehálaš ahte dis lea plána mo ja goas doaibmabijut galget sajustuvvot, ja geas lea ovddasvástádus ahte dát dahkko. Lea dárbu árvvoštallat oadjebasplána. Goas oadjebasplána galgá árvvoštallot ođđasit lea dan duohken ahte makkár vahátlaš seksuála láhtten lea ja man stáđis biras lea. 3 mánu maŋŋá berre ráđđádallat gealbobirrasiin gullan dihte ahte dárbbašuvvo go ođđa árvvoštallan.

 

Go dii galgabehtet hállat ohppiin oadjebasplána birra, lea dehálaš deattuhit daid buriid beliid das omd.: "Moai letne du gulahallanoahpaheddjiin digaštallan mo mii galgat áimmahuššat du ja eará ohppiid skuvllas". Deattuhat dás ahte lea dehálaš ahte ii bija oahppái identitehta "seksuálavearredahkkin" dahje sullasačča. Oahpis lea lohpi reflekteret mii lea dáhpáhuvvan ja ahte muhtin gullá mo son vásihii ášši.

DOKUMENT / PDF

Lorem

bottom of page