top of page

NORSK

SUNN SEKSUELL UTVIKLING

Seksualitet er en del av det å være menneske, og utvikles hele livet fra fødsel til død. Barns seksualitet er preget av nysgjerrighet og utforsking og kan ikke sammenliknes med voksen seksualitet. Barns seksualitet utrykkes på mange måter; gjennom språk, ved berøring, utforsking av egen eller annens kropp, seksuell aktivitet, lek og samspill.

SEKSUELL LEK

Barn leker ofte leker der seksualiteten utforskes. De kan leke alene eller sammen med andre. At barn utforsker kroppen sin og tar på kjønnsorganene sine er helt normalt. Hvordan voksne reagerer på dette - både med ord, tonefall og ansiktsuttrykk, er med på å forme barnets oppfattelse og følelser knyttet til seksualitet. Det er viktig at barnets utforsking anerkjennes da den seksuelle leken er med på å gjøre barnet kjent med egen kropp, og bli bedre i stand til å sette og respektere grenser.

KUNNSKAP OG TRYGGHET

Et positivt forhold til seksualitet og kunnskap om egen kropp, egne verdier og holdninger, er viktig for å utvikle en trygg seksuell identitet. Slik oppnås seksuell glede og gode seksuelle handlingsmønstre.

KJØNNSBEVISSTHET

Ved 2-3 årsalder begynner barn å forstå forskjellen mellom gutter og jenter, og kan identifisere seg som det ene eller det andre. Tradisjonelt tenkes det at alle føler seg som gutt eller jente. I dag vet vi at bildet er mer mangfoldig.

LEGNING

Mange finner tidlig ut om de tiltrekkes av motsatt eller samme kjønn, men det er også normalt å bruke litt tid på å utforske sin seksuelle identitet. Skap et åpent og trygt miljø, og vis bekreftelse og støtte når barn og unge ønsker å snakke om egen kjønnsbevissthet eller legning. Barns største frykt er avvisning.

Sunn og normal seksuell atferd er atferd som er spontan, nysgjerrig og lystbetont. Den skal være gjensidig og likeverdig med tanke på alder, størrelse, modning og kognitiv fungering.

SEKSUELL GLEDE OG MESTRING

I barneårene legges grunnlaget for seksuell glede og mestring, og for tryggheten til å bestemme over egen kropp. Erfaringene i disse tidlige årene danner grunnlaget for tilknytning og intimitet senere i livet.

Gi barn ærlige og saklige svar. Dette kan være med på å skape et fundament for en åpen dialog i fremtiden.

Barn er avhengige av trygge voksne som kan støtte en sunn seksuell helse. De trenger voksne som kan glede seg over deres seksuelle utforsking, men som også kan regulere og korrigere atferden dersom den blir krenkende.

bottom of page