top of page

NORSK

SEKSUALITET I SKOLEN

Kompetanseløftet 2020 vektlegger folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrfaglige tema i skolen. Elevene skal gis kompetanse som bl.a. fremmer god psykiske helse og gir muligheten til å ta ansvarlige livsvalg. Aktuelle områder innenfor temaet livsmestring er bl.a seksualitet og kjønn, mediebruk, å kunne sette grenser for seg selv samt respektere andres grenser, håndtering av tanker, følelser og relasjoner (Udir, 2019). 

Ressurser

LINK (Livsmestring i norske klasserom)
«Folkehelse og livsmestring i skolen» (Ringereide og Thorkildsen, RVTS Sør), PEDLEX
Play it right – et samtaleverktøy om seksualitet. Se https://rvtsost.no/play-it-right

bottom of page