top of page

ÅARJELSAEMIEN

Tjoeje

Faglig forståelse av barns generelle og seksuelle utvikling_SorsamiskRVTS
00:00 / 12:46
Normal seksuell adferd hos barn_SorsamiskRVTS
00:00 / 17:29
Bekymringsfull og problematisk seksuell adferd_SorsamiskRVTS
00:00 / 42:15
Vedlegg 1_SorsamiskRVTS
00:00 / 06:17
Vedlegg 3_SorsamiskRVTS
00:00 / 02:48
Vedlegg 2_SorsamiskRVTS
00:00 / 05:27
Vedlegg 5_SorsamiskRVTS
00:00 / 12:49
Vedlegg 6_SorsamiskRVTS
00:00 / 14:08
bottom of page